Actievoorwaarden Feyenoord en Droomparken – Stuur jouw dierbare een boodschap

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Droomparken georganiseerde actie “stuur jouw dierbare een boodschap” (hierna: de Actie).
 2. De Actie loopt van maandag 20 april tot en met dinsdag 28 april 2020 (hierna: de Actieperiode).
 3. Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland.
 4. In totaal worden maximaal 5 winnaars gekozen. Op basis van de jurybeoordeling worden de winnaars gekozen.
 5. Deelname is mogelijk door een formulier in te sturen via de website van Droomparken. 
 6. Een deelnemer mag eenmalig een inzending doen.
 7. De deelnemers maken kans op een gratis weekend weg in het Feyenoord vakantiehuis op Droompark Bad Hoophuizen
 1. De prijs wordt middels een jury bepaald op donderdag 30 april 2020. De winnaar ontvangt uiterlijk vrijdag 8 mei 2020 een persoonlijk bericht. Indien de winnaar niet binnen 12 uur is bereikt via Droomparken bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Droomparken, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. De reservewinnaar heeft ook uiterlijk 12 uur om te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de prijs.
 2. De inhoud van de prijs bestaat uit:

een weekend weg in het Feyenoord vakantiehuis op Droompark Bad Hoophuizen

 1. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 2. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 3. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Droomparken het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 4. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Droomparken zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 5. Bij deelname aan de actie kunnen de namen en/of foto’s/opnames van winnaars worden gebruikt bij promotionele activiteiten in relatie tot de Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 6. Droomparken is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 7. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Droomparken.
 8. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Droomparken.
 9. Medewerkers van Feyenoord en Droomparken zijn uitgesloten van deelname.
 10. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Droomparken.