Actievoorwaarden Feyenoord en Droomparken – Mascotte winactie Feyenoord – Ajax

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Droomparken georganiseerde actie “Mascotte winactie Feyenoord – Ajax” (hierna: de Actie).
 2. De Actie loopt van vrijdag 28 Februari tot en met zondag 15 maart 18:00 2020 (hierna: de Actieperiode).
 3. Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland. 
 4. In totaal worden maximaal 2 winnaars voor de wedstrijd uitgenodigd.
 5. Deelname is mogelijk door aan te melden op de actiepagina van Droomparken.
 6. Een deelnemer mag eenmalig een inzending doen.
 7. Je maakt kans om als kind hand in hand als mascotte met de spelers het veld op te lopen bij deze wedstrijd. Ouders en/of begeleiders van de winnaar ontvangen tevens twee wedstrijdkaarten.
 8. De prijs wordt middels een jury bepaald op maandag 16 maart. De winnaar ontvangt uiterlijk dinsdag 17 maart 2020 een persoonlijk bericht. Indien de winnaar niet binnen 12 uur is bereikt via Droomparken bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Droomparken, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. De reservewinnaar heeft ook uiterlijk 12 uur om te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de prijs.
 9. De inhoud van de prijs bestaat uit: hand in hand als mascotte met een speler het veld op, 3 wedstrijdtickets (waarvan 1 voor de mascotte) en een spelers-tenue voor de mascotte.  
 10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 11. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Droomparken het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 13. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Droomparken zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 14. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 15. Droomparken is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Droomparken.
 17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Droomparken.
 18. Medewerkers van Feyenoord en Droomparken zijn uitgesloten van deelname.
 19. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Droomparken.