Actievoorwaarden Feyenoord en Droomparken - winactie Voorspel & win Feyenoord - Sparta

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Droomparken georganiseerde actie “Voorspel & win - winactie Feyenoord-FC Utrecht” (hierna: de Actie).
 2. De Actie loopt van donderdag 20 mei tot en met zondag 23 mei 21:00 2021 (hierna: de Actieperiode).
 3. Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland. 
 4. In totaal wordt maximaal 1 winnaar voor een gratis weekend weg uitgenodigd.
 5. Deelname is mogelijk door aan te melden op de actiepagina van Droomparken.
 6. Een deelnemer mag eenmalig een inzending doen.
 7. Je maakt kans op een gratis weekend weg op één van de Droomparken in Nederland, voor 4 personen, buiten de schoolvakanties en op basis van beschikbaarheid.
 8. De prijs wordt middels een loting bepaald op maandag 24 mei. De winnaar ontvangt uiterlijk dinsdag 25 mei 2021 een persoonlijk bericht. Indien de winnaar niet binnen 12 uur is bereikt via Droomparken bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Droomparken, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. De reservewinnaar heeft ook uiterlijk 12 uur om te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de prijs.
 9. De inhoud van de prijs bestaat uit: een gratis weekend weg op één van de Droomparken in Nederland, voor 4 personen, buiten de schoolvakanties en op basis van beschikbaarheid.  
 10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 11. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 12. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Droomparken het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 13. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Droomparken zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 14. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 15. Droomparken is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Droomparken.
 17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Droomparken.
 18. Medewerkers van Feyenoord en Droomparken zijn uitgesloten van deelname.
 19. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Droomparken.