doen: in de omgeving

Kasteel en omgeving

GLK: Kasteel Rosendael

Na bijna 700 jaar onafgebroken bewoond te zijn geweest, is het de wens van de laatste bewoner, dat kasteel en park als eenheid in stand worden gehouden. Geldersch Landschap & Kasteelen richt het vrijwel lege kasteel na een grondige restauratie opnieuw in. De collectie vertelt het verhaal van het kasteel, de bewoners en de tijd waarin zij leefden.

Voor meer informatie ga naar de website van Kasteel Rosendael.

Bekijk foto's