Droomparken.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken van haar en/of derden om I) het gedrag van bezoekers vast te leggen en te analyseren om de websites en apps te verbeteren, II) om het mogelijk te maken content via social media te delen, III) om de inhoud van haar websites en advertenties beter af te stemmen op uw interesses en IV) om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan uw klantprofiel. Zo kunnen we u ook buiten Droomparken.nl relevante aanbiedingen doen. Als u verder surft, accepteert u deze cookies en gaat u akkoord met de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en verwerkt voor de onder I) tot en met IV) genoemde doeleinden. Verder gaat u akkoord met het verwerken van de door u ingevulde (persoons-)gegevens, met het doel u relevante advertenties te kunnen tonen.

Ja, prima Nee, liever niet
Welkom bij DroomParken
Even lekker weg.........

Uitleg NPS-score

NPS staat voor de Net Promotor Score en is een wereldbreed geaccepteerde systematiek om gasttevredenheid te meten. De basisvraag die hiervoor aan klanten wordt gesteld is: Zou u ons bedrijf/dienst aanbevelen bij uw familie, vrienden en kennissen? Het antwoord hierop wordt vervolgens uitgedrukt in het percentage zeer tevreden klanten tegenover het percentage ontevreden klanten. Het percentage tevreden klanten wordt hierbij buiten de score gelaten. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat zeer tevreden klanten ambassadeur/visitekaartje voor je zijn en ontevreden klanten jouw anti-visitekaartje zijn. Tevreden klanten zijn neutraal.

Voorbeeld: 500 klanten vullen de enquête in. 400 klanten scoren als antwoord op de vraag een 8, 9 of 10. 50 klanten scoren een 6 of 7. 25 klanten scoren een 1, 2, 3, 4 of 5. Uitkomst: 80% zeer tevreden klanten - 5% ontevreden klanten = NPS 75.