Stichting DroomParken Advies Panel

Stichting DroomParken Advies Panel

DroomParken hecht groot belang aan een zo goed mogelijke verstandhouding met de eigenaren van recreatiewoningen. Naast het persoonlijk contact tussen werknemers van DroomParken en eigenaren is het van belang dat vertegenwoordigers van beide partijen regelmatig op gestructureerde wijze  met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Onafhankelijk

Om dit op onafhankelijke wijze in goede banen te leiden is de Stichting DroomParken Adviespanel opgericht. Deze zelfstandige stichting heeft als doel het organiseren van gewenste adviespanels, waarin het uitwisselen van ideeën over vooraf bepaalde onderwerpen centraal staat.

Verhuurpanel

Een voorbeeld hiervan zijn de bijeenkomsten van het Verhuurpanel waarin verhurende eigenaren van alle parken zijn vertegenwoordigd. Twee maal per jaar gaat het Verhuurpanel onder leiding van een externe voorzitter in overleg met leden van het DroomParken management over onderwerpen die van belang zijn voor de verhuur van recreatiewoningen op de DroomParken.

 

Kampeerpanel

Een ander panel is het kampeerpanel, waarbinnen overlegd zal worden over items die uitsluitend gaan over kamperen bij DroomParken.

Secretariaat

Het secretariaat van de Stichting DroomParken Advies Panel  is bereikbaar via mevrouw Berma Los (b.los@droomparken.nl )

Servicedesk eigenaren

Daarnaast kent DroomParken nog meer overlegmomenten waaronder frequent overleg tussen het management en vertegenwoordigers van parkverenigingen. Hiermee bent u altijd verzekerd van een helder, transparant en evenwichtig contact. Mocht er wat zijn, dan kunt u als eigenaar natuurlijk altijd rechtstreeks contact zoeken met onze klantenservice via eigenaren@droomparken.nl