Droomparken.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken van haar en/of derden om I) het gedrag van bezoekers vast te leggen en te analyseren om de websites en apps te verbeteren, II) om het mogelijk te maken content via social media te delen, III) om de inhoud van haar websites en advertenties beter af te stemmen op uw interesses en IV) om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan uw klantprofiel. Zo kunnen we u ook buiten Droomparken.nl relevante aanbiedingen doen. Als u verder surft, accepteert u deze cookies en gaat u akkoord met de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en verwerkt voor de onder I) tot en met IV) genoemde doeleinden. Verder gaat u akkoord met het verwerken van de door u ingevulde (persoons-)gegevens, met het doel u relevante advertenties te kunnen tonen.

Ja, prima Nee, liever niet
Stichting Droomparken Adviespanel

Stichting Droomparken Adviespanel

Droomparken hecht groot belang aan een zo goed mogelijke verstandhouding met de eigenaren van recreatiewoningen. Naast het persoonlijk contact tussen werknemers van Droomparken en eigenaren is het van belang dat vertegenwoordigers van beide partijen regelmatig op gestructureerde wijze  met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Onafhankelijk

Om dit op onafhankelijke wijze in goede banen te leiden is de Stichting Droomparken Adviespanel opgericht. Deze zelfstandige stichting heeft als doel het organiseren van gewenste adviespanels, waarin het uitwisselen van ideeën over vooraf bepaalde onderwerpen centraal staat.

Verhuurpanel

Een voorbeeld hiervan zijn de bijeenkomsten van het Verhuurpanel waarin verhurende eigenaren van alle parken zijn vertegenwoordigd. Twee maal per jaar gaat het Verhuurpanel onder leiding van een externe voorzitter in overleg met leden van het Droomparken management over onderwerpen die van belang zijn voor de verhuur van recreatiewoningen op de Droomparken.

 

Kampeerpanel

Een ander panel is het kampeerpanel, waarbinnen overlegd zal worden over items die uitsluitend gaan over kamperen bij Droomparken.

Secretariaat

Het secretariaat van de Stichting Droomparken Adviespanel  is bereikbaar via mevrouw Berma Los (b.los@droomparken.nl )

Servicedesk eigenaren

Daarnaast kent Droomparken nog meer overlegmomenten waaronder frequent overleg tussen het management en vertegenwoordigers van parkverenigingen. Hiermee bent u altijd verzekerd van een helder, transparant en evenwichtig contact. Mocht er wat zijn, dan kunt u als eigenaar natuurlijk altijd rechtstreeks contact zoeken met onze klantenservice via eigenaren@droomparken.nl