Droomparken actievoorwaarden - Feyenoord winactie wedstrijdtickets

Datum: 19-08-2019

Looptijd campagne: 19-08-2019 – 21-08-2019

 1. Door het achterlaten van je gegevens, alsmede het akkoord gaan met de Actievoorwaarden, maken deelnemers kans op twee wedstrijdtickets voor de wedstrijd Feyenoord – Beer Sheva, 22 augustus 2019 in de Kuip in Rotterdam.
 2. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Droomparken georganiseerde actie “winactie wedstrijdtickets” (hierna: de Actie). 
 3. Looptijd van de Actie is van 19 augustus 2019 t/m woensdag 21 augustus 2019 17:30 uur (hierna: de Actieperiode).
 4. De winnaars (2x) ontvangen twee wedstrijdtickets voor de wedstrijd Feyenoord – Beer Sheva van donderdag 22 augustus 2019 in de Kuip in Rotterdam.
 5. De datum van de wedstrijd is 22 augustus 2019 om 19:30 uur.
 6. Middels een willekeurige trekking worden er 2 winnaars gekozen die twee wedstrijdtickets ontvangen.
 7. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten, een andere (wedstrijd van Feyenoord) of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.  
 8. Alleen deelnemers die in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs komen in aanmerking voor de prijs. 
 9. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de Actie.
 10. Wanneer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft Droomparken het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.  
 11. Droomparken en Feyenoord zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) lichamelijke schade die er kan plaatsvinden door het bezoek aan de wedstrijd.
 12. Droomparken selecteert door middel van een willekeurige trekking op 16 augustus de winnaars. 
 13. Met de prijswinnaars zal op 21 augustus persoonlijk contact, per email, worden opgenomen.  
 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 15. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Droomparken zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen. 
 16. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect en/of onvolledig zijn, worden uitgesloten van deelname aan de Actie en hebben geen recht op een prijs.
 17. Droomparken is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren. Hier wordt niet over gecommuniceerd. 
 18. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Droomparken zelfstandig. 
 19. Deelnemers gaan ermee akkoord dat beeldmateriaal van winnaars welke voortvloeien uit de actie in (commerciële) uitingen gebruikt kunnen worden. De deelnemers zullen zich hiertegen op geen enkele wijze verzetten.
 20. Droomparken en Feyenoord zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken en/of materiële schade die tijdens het verzilveren van de gewonnen prijs worden opgelopen.